از نظر اسلام گرچه نظام خانواده کوچک‌ترین نظام است ولی مهم‌ترین نظام جامعه به شمار می‌رود

از نظر اسلام گرچه نظام خانواده کوچک‌ترین نظام است ولی مهم‌ترین نظام جامعه به شمار می‌رود
مرداد 30, 1399
36 بازدید

آیت الله سید منذر حکیم، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه نظام جامع خانواده در اسلام که از سوی دبیرخانه مفتاح برگزار شد، در تعریف خانواده بیان داشت: خانواده یک نهاد اجتماعی است که حداقل از دو ناهمجنس تشکیل شده و با یک دیگر ارتباط مشروع دارند که نتیجه آن می […]

آیت الله سید منذر حکیم، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه نظام جامع خانواده در اسلام که از سوی دبیرخانه مفتاح برگزار شد، در تعریف خانواده بیان داشت: خانواده یک نهاد اجتماعی است که حداقل از دو ناهمجنس تشکیل شده و با یک دیگر ارتباط مشروع دارند که نتیجه آن می تواند فرزندآوری باشد.

وی افزود: خانواده اهداف متعددی دارد که به سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می توان تقسیم نمود. ارضای نیازهای جنسی و تولید مثل از اهداف اولیه و رسیدن به درجه بالای کمال از اهداف بلند مدت خانواده است.

آیت الله حکیم با اشاره به این که تحکیم و تعالی خانواده نیازمند قانون است و مجموعه این قوانین نظام را تشکیل می دهد، تأکید کرد: مجموعه قوانین و مقرراتی که خداوند برای تعالی و تحکیم خانواده قرار داده فقه نظام خانواده را تشکیل می دهد. در حقیقت ماهیت خانواده نظام می طلبد.

وی اضافه کرد: نظام های مختلفی در جهان وجود دارد که هر کدام دارای مجموعه قوانینی است ولی ما معتقدیم و اثبات می کنیم که اسلام به دلیل نگاه جامع به انسان و در نظر داشتن بعد مادی و معنوی و همچنین اخروی انسان از سایر نظامات کامل و جامع تر است. در واقع امتیاز نظام اسلامی این است که انسان را در دنیا و آخرت می بیند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تأکید کرد: تمام شئون جامعه نظام می خواهد به همین جهت سه نوع نظام را می توان تصور نمود. نخست، کلان نظام اجتماعی که نظام های کوچک تر مانند نظام اقتصادی و سیاسی زیر چتر آن است. دوم، زیرنظام ها مانند نظام خانواده نظام اقتصاد، سیاست و… سوم، خرده نظام ها مانند نظام تشکیل خانواده، مدیریت خانواده و… .

وی تصریح کرد: در میان نظام های اجتماعی گرچه نظام خانواده کوچک ترین نظام موجود است ولی مهم ترین نظام جامعه است و پیامبر اکرم(ص) آن را محبوب ترین نظام ها دانسته است. چرا که اگر خانواده که به مثابه سلول های جامعه است دچار انحراف شود جامعه به تباهی کشیده می شود. با توجه به این میزان از اهمیتی که خانواده دارد به دور از حکمت خداوندی است که در زمینه قانونگذاری آن اهمال ورزیده باشد و ما معتقدیم اسلام برای تمامی ابعاد خانواده قاعده و قانون وضع نموده است. به همین جهت عنوان آن را «نظام جامع خانواده در اسلام» نهادیم.

برچسب‌ها:, , ,