چهارشنبه 13 مرداد 1400 - 04:21
اوقات شرعیاوقات به افق : قم

گزارش تصویری بازدید استاد سید منذر حکیم از خبرگزاری حوزه

بازدید استاد سید منذر حکیم از خبرگزاری حوزه

title-post
title-post
title-post
title-post
title-post
title-post
title-post
title-post
title-post
title-post