چهارشنبه 31 شهریور 1400 - 15:10
اوقات شرعیاوقات به افق : قم

آرشیو

از نظر اسلام گرچه نظام خانواده کوچک‌ترین نظام است ولی مهم‌ترین نظام جامعه به شمار می‌رود

از نظر اسلام گرچه نظام خانواده کوچک‌ترین نظام است ولی مهم‌ترین نظام جامعه به شمار می‌رود

مرداد 30, 1399

آیت الله سید منذر حکیم، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه نظام جامع خانواده در اسلام که از سوی دبیرخانه مفتاح برگزار شد، در تعریف خانواده بیان داشت: خانواده یک نهاد اجتماعی است که حداقل از دو ناهمجنس تشکیل شده و با یک دیگر ارتباط مشروع دارند که نتیجه آن می […]

یادداشت: مبانی فقه خانواده

یادداشت: مبانی فقه خانواده

فروردین 5, 1399

فقه نظام جامع خانواده متشکل از چند زیر شاخصه است: فقه نظام تشکیل خانواده فقه نظام حقوق خانواده فقه نظام مدیریت خانواده فقه نظام تربیت خانواده فقه نظام سلامت خانواده فقه نظام اقتصاد خانواده فقه نظام ارتباطات خانواده دیدگاه استاد سید منذر حکیم پیرامون مبانی فقه خانواده را با کلیک بر اینجا مشاهده نمایید. همچنین […]

نظام خانواده از نظر اسلام مهم‌ترین نظام جامعه است

نظام خانواده از نظر اسلام مهم‌ترین نظام جامعه است

فروردین 12, 1397

از نظر اسلام گرچه نظام خانواده کوچک‌ترین نظام است ولی مهم‌ترین نظام جامعه به شمار می‌رود استاد حکیم با اشاره به این که تحکیم و تعالی خانواده نیازمند قانون است و مجموعه این قوانین نظام را تشکیل می دهد، تأکید کرد: مجموعه قوانین و مقرراتی که خداوند برای تعالی و تحکیم خانواده قرار داده فقه […]